star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page

OVP email


V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph


V www.kabayannoli.com

Kabayan Forum
Speeches

SPEECH OF VICE PRESIDENT NOLI DE CASTRO

INAUGURATION OF THE

SOCIAL HOUSING FINANCE CORPORATION

& BLESSING OF SHFC OFFICES

24 October 2005


(GREETINGS).


MAGANDANG UMAGA PO SA INYONG LAHAT.


ANG ARAW PONG ITO AY KATUPARAN NG ISANG MAGANDA AT MINIMITHING PANGARAP.


SA ARAW NA ITO AY ATING PASISINAYAAN AT PORMAL NA SISIMULAN ANG OPERASYON NG SOCIAL HOUSING FINANCE CORPORATION, O SHFC, BILANG ISANG GANAP AT PINAKABAGONG AHENSYA SA PABAHAY NG PAMAHALAAN.


PAGKATAPOS NG PAGBEBENDISYON NITONG TANGGAPAN NG SHFC AY MAGSISIMULA NA RIN KAAGAD ANG TRABAHO, SA GAGANAPING PINAKAUNANG PAGPUPULONG NG BOARD OF DIRECTORS NG SHFC.


ANG PAGTATAG NG SHFC AY NAGSIMULA NOONG NILAGDAAN NG ATING PANGULO ANG EXECUTIVE ORDER NO. 272, NOONG IKA-20 NG ENERO, TAONG 2004.


ISINASAAD NG KAUTUSANG ITO ANG PAGBUO NG ISANG KORPORASYON NA SIYANG MAGPAPATUPAD NG MATAGUMPAY NA COMMUNITY MORTGAGE PROGRAM, ABOT KAYA PABAHAY FUND PROGRAM, AT IBA PANG MGA TUNGKULIN AT KAPANGYARIHAN NG NATIONAL HOME MORTGAGE FINANCE CORPORATION NA NAUUKOL SA SOCIAL HOUSING.


ANG PAGTATATAG NG SHFC AY SADYANG NAPAKAHALAGA DAHIL SA UNANG PAGKAKATAON AY NAGKAROON NG ISANG AHENSYANG NAKATUTOK LAMANG SA PAGPOPONDO NG MGA PROGRAMANG PABAHAY PARA SA MGA MAHIHIRAP AT MGA NASA IMPORMAL NA SEKTOR NG LIPUNAN.


ITO PO AY BAHAGI PA RIN NG PATULOY NA REPORMANG ISINASAGAWA NG GOBYERNO SA PANGKALAHATANG PROGRAMA SA PABAHAY.


LAYUNIN NITO NA GAWING MAS EPISYENTE, MAS COST-EFFECTIVE, AT MAS EPEKTIBO ANG SISTEMA NG PAGHAHATID NG MGA BENEPISYONG PABAHAY SA ATING MGA KABABAYAN.


ANG PAGBUO NG SHFC BILANG SUBSIDIARY NG NHMFC, AT PAGLILIPAT DITO NG MGA PROGRAMA AT TUNGKULIN PARA SA MURANG PABAHAY, AY BUNSOD NA RIN NG KINAKAILANGANG PAGBABAGO SA NHMFC.


NGAYON PO, ANG NHMFC AY BABALIK NA SA KANYANG ORIHINAL NA MANDATONG ISULONG AT PAUNLARIN ANG TINATAWAG NA SECONDARY MARKET PARA SA MGA PAUTANG SA PABAHAY.


ANG PAGTATAG NG SHFC AY ISA RING PANGHIHIKAYAT SA HIGIT NA PAKIKIISA AT PARTISIPASYON NG MGA PAMAHALAANG LOKAL AT MGA PEOPLE'S ORGANIZATIONS SA PROGRAMANG PABAHAY NG PAMAHALAAN.

KUNG PAANONG NAGING AKTIBO ANG MGA SEKTOR NA ITO SA CMP AT IBA PANG PROGRAMA PARA SA MAHIHIRAP, MAS IBAYONG PARTISIPASYON PA NILA ANG ATING INAASAHAN NGAYONG MAYROON NANG ISANG BAGONG AHENSYANG KAAGAPAY NILA.


SA PAMAMAGITAN DIN NG SHFC, INAASAHANG MAITATATAG AT MAPAPALAGANAP ANG SISTEMANG “SELF-HELP”, O SARILING SIKAP, SA PABAHAY.


DITO, ANG MGA PAMILYANG MAY KAUNTING PONDO O MAY KAUNTING KAKAYAHANG UMUTANG AY MAAARI NANG MAKAPAGPATAYO NG SARILING TAHANAN, GAMIT ANG KANILANG SARILING LAKAS AT PAGPUPUNYAGI.


KAYA NAMAN TAYONG LAHAT—ANG MGA MIYEMBRO NG BOARD OF DIRECTORS, MGA OPISYALES AT EMPLEYADO NG SHFC—AY NAHAHARAP SA IBAYONG PAGSUBOK SA SUSUNOD NA MGA ARAW.


MALAKI ANG INAASAHAN SA ATIN, AT MARAMI TAYONG DAPAT GAWIN AT PAGHUSAYIN – MULA SA INTERNAL NA PAGPAPALAKAD NG ATING OPISINA, HANGGANG SA PAGBALANGKAS NG MGA BAGO AT KAKAIBANG PROGRAMA PARA SA MAHIHIRAP.


BUKOD SA PAGPAPABUTI AT PAGPAPALAWAK NG SERBISYONG PABAHAY PARA SA IMPORMAL NA SEKTOR, KAILANGAN DIN NATING PAGTUUNAN NG PANSIN ANG PAGPAPALAWAK NG MGA PAGKUKUNAN NG PONDO PARA SA GANITONG PROGRAMA NG PABAHAY.KUNG PAANONG NAGING MABISA ANG PAG-IBIG SA PAGLALAAN NG PONDO SA PABAHAY PARA SA SEKTOR NG MGA PORMAL NA MANGGAGAWA, DAPAT AY MAGING GANITO RIN ANG SHFC, PARA NAMAN SA IMPORMAL NA SEKTOR.

KAYA NAMAN AKO AY NANANAWAGAN SA LAHAT NG KAMAY-ARI, O "STAKEHOLDERS" NG SOCIAL HOUSING, NA MAGKAISA NA TAYO AT SUPORTAHAN ANG SHFC. ISANTABI NA NATIN KUNG ANUMAN ANG NAGING HIDWAAN NOONG UNA, AT KAPIT-BISIG NATING HARAPIN ANG MGA PAGSUBOK SA PABAHAY.


BINIBIGYAN TAYO NGAYON NG PAGKAKATAON NA MAGING BAHAGI NG PAGHUBOG NG KASAYSAYAN NG PABAHAY. MAGKAISA TAYO PARA GAWIN ITONG ISANG KASAYSAYAN NG PAG-UNLAD.


NGAYON, HIGIT SA ALINMANG PANAHON, TAYO AY NAHAHARAP SA ISANG MATINDING PAGHAMON. ITO ANG HAMON NG KAHIRAPAN.


SA ATING PATUGON SA HAMONG ITO NAKASALALAY, HINDI LAMANG ANG PAG-ANGAT NG KALAGAYAN NG MARAMING MAHIHIRAP NA PILIPINO. DITO RIN NAKATAYA ANG PATULOY NA PAG-USAD NG ATING LIPUNAN.

ISANG MALAKAS NA SANDATA NATIN LABAN SA KAHIRAPAN ANG PAGSUSULONG NG KASEGURUHAN SA LUPA AT PABAHAY PARA SA MAHIHIRAP.

DITO AY KASAMA NA NATIN NGAYON ANG SOCIAL HOUSING FINANCE CORPORATION. MAGTULONG-TULONG TAYO UPANG MAGING MATAGUMPAY ITONG SHFC.

MARAMING SALAMAT PO, AT MABUHAY TAYONG LAHAT!


 


gov.ph                                                                                   HOME | back-to-top  

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) OVP MISD Management Information Services Division (MISD).  All rights reserved.