star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page

OVP email


V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph


V www.kabayannoli.com

Kabayan Forum
Speeches

SPEECH OF VICE PRESIDENT NOLI DE CASTRO

KASALANG BAYAN SA BULACAN

AUGUST 25, 2005


Magandang umaga po, lalung-laluna sa mga bagong kasal!

Mataimtim na Pangako

Commitment. Pangako. Buong-buo. Walang atrasan. Yan ang mga tema ng pagdiriwang natin ngayong umaga. Matitindi ang binitiwan ninyong kataga sa isa’t-isa.  Punung-puno ng pangako para sa kinabukasan. Sa harap ng Diyos at sa harap ng buong komunidad, nagsumpaan kayo na magsasama sa hirap at ginhawa, till death do you part.

Merong mga nagsasabi na di kayang putulin ang pagkakabuklod ng kasal.  Marahil may punto sila.  Ang pangakong nakaugat sa tunay na pagmamahalan ng dalawang tao ay Di kayang tapusin ng pagkawala ng tao sa mundo. 

Kaya itinuturing ko kayong mga newly-weds bilang ilan sa pinakamasuwerteng nilalang sa mundo.  May nagmamahal sa inyo, ngayon at sa hinaharap.

Mga Bilin ni Ninong

Nagagalak ako na napakarami pa ring lalaki at babae na handang tumugon sa commitment ng kasal dito sa Diocese ng Malolos.  At lalo pa akong natuwa nang malaman kong mga kababayan nating taga-riles ang ikakasal.

Alam naman po ninyo na isa sa mga priority projects ko bilang HUDCC Chairman ang pagbibigay ng maayos na relokasyon para sa mga taga-riles. Malapit kayo sa aking puso. Kaya agad akong nagpaunlak sa imbitasyon sa akin ng Diocese of Malolos na maging ninong ninyo ngayong umaga.

Sa aking pagnininong, maituturing na ninyo ako bilang pangalawang ama. At tulad ng isang makulit ngunit mapagmahal na ama, meron din akong mga bilin.

Una, igalang ninyo ang inyong asawa. Dapat maging instrumento ang kasal upang higit ninyong marating ang kabuuan ng inyong pagkatao.  Alalahanin ninyo na hindi kayo nagpakasal para itali ang inyong sarili at lalong hindi para magpa-alipin o kaya’y magpa-under.  Sabay ninyong harapin ang buhay, walang iwanan, walang tapakan.

Ikalawa, palakihin ninyo ang inyong mga anak bilang mabubuting tao. Bigyan ninyo sila ng masayang tahanan. Kahit mahirap ang buhay, sikapin ninyong punuin ng pagmamahal at pag-unawa ang inyong mga tahanan.  Ang isang masayang tahanan ay ala-alang nakatatak sa isip ng inyong mga anak hanggang sa kanilang paglaki.

Ikatlo, sikapin ninyong magtayo ng isang pamilyang marangal, MAKA-Pilipino, at Kristiyano.  Gawin ninyong sentro ang inyong pamilya ng mga ugaling Pilipino at paniniwalang Kristiyano.  Kung malakas at buo ang pamilya, kahit anong problema, kahit anong krisis, makakaya nating lagpasan.

At ika-apat, maging mabuting mamamayan kayo, bilang indibidwal, bilang mag-asawa, at bilang buong pamilya. Makibahagi sa mga proyektong pangkaunlaran upang gawing maayos at tahimik ang inyong komunidad.  Nasa inyong pagkilos ang ikauunad ng inyong pamayanan.

Ang Bagong “Tayo”

Sa kasalang naganap ngayong umaga, nawala na ang ako at ang ikaw. Sa halip ay nabuo ang tayo, ang pamilya, ang sabay na pagharap sa mga ligaya at pagsubok ng buhay.

Binabati ko kayong mga bagong kasal. Kapit-kamay ninyong tahakin ang daan patungo sa magandang bukas.  

I wish you all the best in the days to come.

Magandang umaga sa inyong lahat, at mabuhay ang mga bagong kasal! 

 


gov.ph                                                                                   HOME | back-to-top  

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) OVP MISD Management Information Services Division (MISD).  All rights reserved.