star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

                                                                                                                                           

                                                                                                         

                                               

                                                                                                                                         Refer to:  Ms. Ronadale Zapata
                                                                                                                                     8332148

                                                                          


Tiniyak ni Kabayan

SILID-ARALAN PARA SA MGA MAG-AARAL NG SOUTHVILLE, HANDA NA

15 June 2006Pinawi ni Vice President Noli ‘Kabayan’ De Castro, kasalukuyang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC), ang mga agam-agam ng mga magulang na hindi makakapag-aral ang kanilang mga anak sa mataas at mababang paaralan na inilipat ng tirahan mula sa Southrail sa paghayag ng kahandaan ng mga silid-aralan para sa kanila.

Vice President and concurrent HUDCC chair Noli ‘Kabayan’ De Castro checks preparations for school opening in Southville 1 Cabuyao, Laguna Resettlement Community for Southrail relocatees. He assured that the school facilities would be able to accommodate some 3,170 registered Elementary and High School students when school opens on June 20. Twenty classrooms were built and customized tents were erected as part of the preparations for the coming school year.  These customized tents will serve as temporary classrooms pending completion of 24 more classrooms in August and additional 36 in October. With Vice President De Castro is Department of Education officer-in-charge Fe Hidalgo. (6/15/06)

Ayon kay Vice President De Castro, may dalawampung (20) silid-aralan na ang nakahanda para sa tinatayang 3,170 nakatalang mag-aaral sa Southville I sa Cabuyao, Laguna-resettlement community para sa Southrail relocatees. Bukod dito, nagtayo ang National Housing Authority (NHA) ng dalawampung (20) customized tents na pansamantalang magagamit ng mga mag-aaral hangga’t hindi pa natatapos ang pagpapagawa ng karagdagang dalawampu’t apat (24) na silid-aralan na nakatakdang
matapos sa Agosto at talumpu’t anim (36) na iba pa sa Oktubre.

Kasabay nito, pinuri ng Pangalawang Pangulo ang NHA sa pagtatapos ng mga school facilities sa tamang panahon bago magbukas ang klase sa June 20.  Ipinakikita aniya nito na ang pamahalaan ay malaki ang pagpapahalaga sa pag-aaral ng kabataan, lalo na yung mga mahihirap.

“Batid ng pamahalaan na gaya ng pabahay, koryente at tubig, singhalaga ang pag-aaral ng mga kabataan at sinisikap naming na matugunan ito bilang paghahanda na rin sa maganda nilang kinabukasan,” ani De Castro.

Vice President and concurrent HUDCC chair Noli ‘Kabayan’ De Castro inspects conditions of the classrooms in Southville 1, Cabuyao, Laguna Resettlement community for Southrail relocatees. Twenty classrooms were prepared and 20 customized tents were erected to accommodate some 3,170 registered Elementary and High School students when school opens on June 20. The customized tents will serve as temporary classrooms pending completion of 24 more classrooms in August and additional 36 in October. The Department of Education has approved the deployment of forty-five teachers and two principals before the opening of classes. With Vice President De Castro is DepEd officer-in-charge Fe Hidalgo. (6/15/06)

Sa kanyang pagsasalita sa harap ng mga pinunong local sa pamumuno ni Cabuyao Mayor Nilda Agillo at itinalagang tagapangasiwa ng Kagawaran ng Edukasyon Undersecretary Fe Hidalgo, tiniyak din ni De Castro na magdadagdag din ng mga guro sakaling kakailanganin ito. Sa kasalukuyan, may apatnapu’t limang (45) guro at dalawang principal ang itinalaga ng Kagawaran ng Edukasyon  para sa pagbubukas ng klase.

"Umaasa akong sa pagsisikap nating ito ay mahimok ang mga dating nakatira sa riles na magpunyagi para sa mas magandang kinabukasan," ayon kay De Castro.

Kasabay nito, pinaalalahanan din niya ang mga taga-Southville I na lalo pang magsipag dahil hindi kaya ng pamahaalang ibigay sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan. Dapat lang aniya na sila ay may sariling pagsisikap at tiyaga upang malabanan ang paghihirap.


Vice President and concurrent HUDCC chair Noli ‘Kabayan’ De Castro inspects the customized tents erected to serve as temporary classrooms in Southville 1 Cabuyao, Laguna Resettlement community for Southrail relocatees. The customized tents will serve as temporary classrooms pending completion of 24 more classrooms in August and additional 36 in October. DepEd has approved the deployment of forty-five teachers and two principals before the opening of classes. About 3,170 Elementary and High School students have registered for Schol Year 2006-2007. Classes will open on June 20. With Vice President De Castro is DepEd officer-in-charge Fe Hidalgo(6/15/06)

"Dapat po ay matuto rin kayong tumayo sa inyong sarili nang sa gayon ay maging ganap ang inyong panibagong dignidad at prinsipyo sa buhay. Tinutulungan po kayo ng gobyerno. Sana naman po ay tulungan ninyo ang inyong mga sarili," paalala niya.

Sa kanilang banda, nangako naman ang mga pinuno ng mga taga-Southville I na magbuo ng mga kooperatiba upang magkaroon ng sariling pamumuhay na siya ring magpapatibay sa kanilang pagsasamahan.

Ayon kay, Wenny Esguerra nag-oorganisa na sila ng mga kooperatiba ng kababaihan bilang tugon na rin sa paghihikayat ng mga pinunong lokal at mga non-government organizations na tumutulong sa HUDCC. Dinagdag pa ni Esguerra na ang pagkakaroon ng mga microfinance institutions ay nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa na sila mismo ay makapag-umpisa ng kanilang maliit na negosyo sa pamamagitan ng pagsama sa mga seminar at out of town educational trips.
Ref no. VPMEDIA 06-069


                                                                                       HOME | back-to-top

© Copyright 2006 Office of the Vice President (OVP) OVP MISD Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.