star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.com
Kabayan Forum
Speeches

                                                                                                          Refer to: Ms. Dale Zapata
                                                                                                                                                            83321148/8334507

                                                                          
ON THE FORGED SIGNATURE OF VP RE ALLEGED CANCELLATION
OF VENABLE CONTRACT:
27 September 2005

I never signed any letter or document which pertains

to the controversial “Venable transaction”. Kung
mayroon man kumakalat na dokumentong may aking lagda,
ito ay halatang pineke sapagkat bakit ako pipirma kung
alam ko na wala akong personalidad sa naturang
kontrata.
Sa klase ng ating politika ngayon dapat ay magingat
ang ating mga kababayan sa mga propaganda. But I also
want to emphasize na personally, hindi ako pabor sa
mga foreign interest na nakikialam sa mga internal
political affairs ng ating bansa.gov.ph                                                                                             HOME | back-to-top

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) OVP MISD Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.