star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

                                                                                                                                           


                                                                                                               Refer to: Ms. Dale Zapata

                                                                                                                                                     0917-8143322


Vice President Noli " Kabayan" De Castro's Reaction to President Gloria Macapagal-Arroyo's State of the Nation Address
25 July 2005

                                                        

          Sa mga narinig natin sa Pangulo, mahalagang tandaan natin ang kanyang saloobin na ipagpatuloy ang lahat ng mga programang nasimulan na lalo na iyong mga para sa pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng mga mahihirap nating kababayan, gaya ng microfinance at pabahay kung saan  ang inyong lingkod ang nangunguna sa gitna ng ating kinakaharap na problemang pampulitika. Mahalagang di mawala ang ating tuon sa pamamalakad ng pamahalaan ngayong may prosesong konstitusyonal na patuloy umiiral sa kongreso, ang lahat ay mapanatag na kaming nasa ehekutibong sangay ng pamahalaan ay lalong paibayuhin ang pagsisikap para sa kapakanan ng mamamayan. Hindi kami dapat titigil sa pagtupad sa aming sinumpaang tungkulin. Dapat din nating tandaan na ang mapayapang pagsunod sa mga alituntunin at proseso ng ating Saligang Batas ay lalo pang magpapatibay sa pundasyon ng ating demokrasya.


Ref. No. VPMEDIA 05-096
gov.ph                                                                                             HOME | back-to-top

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) OVP MISD Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.