star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

                                                                                                                         Refer to:  Ms. Dale Zapata

                                                                                                                         833-4507/833-2148/ 09178143322VP NOLI’S REACTION TO CBCP’S POSITION:
10 July 2005


To all the faithful, let us heed the call of the bishops and unite in prayer for our country to be able to emerge from this political crisis and move towards stability, peace and progress. Let us give the President time to decide on how to proceed from this crisis bearing in mind the best interest of the country. We must recognize that extra-constitutional ways are divisive. We must all adhere to the rule of law and give primacy to the Constitution.


--O--


Sa lahat ng mga nananampalataya, ating pakinggan at suportahan ang panawagan ng ating mga mahal na obispo at magkaisa tayong lahat sa pagdarasal upang ang ating bayan ay makaahon mula sa krisis na kinakaharap nito at makasulong tungo sa katatagan, kapayapaan at kaunlaran. Ating bigyan ng pagkakataon ang ating Pangulong Arroyo na magpasya sa gitna ng krisis na ito, na isinasaalang-alang ang kapakanan ng ating bansa. Ang anumang gawain na labas sa itinatakda ng ating Konstitusyon ay magdudulot lamang ng pagkakawatak-watak. Nararapat na ating sundin ang batas at kilalanin ng lahat ang kahalagahan ng ating Konstitusyon.


gov.ph                                                                                HOME | back-to-top     

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) - Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.