star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

                                                                                                                         Refer to:  Ms. Dale Zapata

                                                                                                                         833-4507/833-2148/ 09178143322VP NOLI’S RESPONSE TO CORY’S CALL

FOR PGMA TO RESIGN
08 July 2005


 

Our democracy is once more facing a difficult test. Amidst all the recent political developments, I call on everyone to exercise sobriety and to continue with their prayerful discernment.

 


We should accord due deference and serious thought to President Cory Aquino’s call to rally behind the Constitution. We should respect President Cory’s call. I only wish to remind everyone that the exercise of our democratic rights must be made within the bounds of the Constitution and the rule of law.

 


I remain confident that our President will discern well and will decide with no less than the welfare of the nation and the greater number of Filipinos in mind.


 

Muli, humaharap sa isang mahirap na pagsubok ang ating demokrasya. Sa gitna ng mga kaganapang pulitikal, hinihikayat ko ang lahat na maging mahinahon at ipagpatuloy ang kanilang madasaling pag-uunawa.

 


Kailangang bigyan natin ng kahalagahan at seryosong pag-iisip ang panawagan ni Pangulong Cory Aquino na magkaisa’t ipaglaban ang ating Saligang-Batas. Dapat nating igalang ang panawagan ni Pangulong Cory. Nais ko lamang ipaalala sa lahat na ang pag-gamit ng ating mga karapatang pan-demokrasya ay hindi dapat lalagpas sa itinakda ng ating Saligang-Batas.

 


Patuloy akong naniniwala na uunawain ng lubos ng ating Pangulo ang mga kaganapang ito at siya ay mag-dedesisyong gabay ang ikabubuti ng sambayanan at nang nakararaming Pilipino. 

Ref no. VPMEDIA 05-086
gov.ph                                                                                HOME | back-to-top     

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) - Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.