star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches


                                                                                                        Refer to: Ms. Dale Zapata
                                                                                                                          09178143322
                                                                                                                         8332148/4507VP NOLI’S RESPONSE TO RESIGNATION
OF PURISIMA, ET AL.

 July 8, 2005


Sa gitna ng mga kaganapan ngayon, isa lang ang sigurado: ang masamang epekto sa ating mga naghihirap na kababayan. Sila ang aking pinag-uukulan ng pansin. Sila ang aking pagsisilbihan. Kaya naman, nananatili ang aking paninindigan na ipaglaban at pagsumikapan ang kapakanan at ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino. Pinasasalamatan ko ang tiwala na ibinibigay nila sa akin. Bilang Pangalawang Pangulo ng bansa, makaaasa kayong ang taong-bayan ang siyang aking magiging gabay at inspirasyon. At bilang mga nananampalataya sa iisang Diyos, bigyan natin ng pagkakataon ang Pangulong Arroyo na mag-isip at magpasya para sa bayan.

gov.ph                                                                                HOME | back-to-top     

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) - Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.