star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

PRESS RELEASE                                                                                                             Refer to: Ms. Dale Zapata

29 June 2005                                                                                                                    8332148/8334507


      

REACTION ON SUSAN ROCES’ STATEMENT:Sa mga dadating na araw, dapat tayong maging mapagbantay at ang ating paghusga sa mga pangyayari ay may gabay ng taimtim na pagdarasal. Upang mapanatili ang ating demokrasya, nararapat lang na tayo ay manalig sa ating Saligang Batas. Tayong lahat ay napapangalagaan ng ating Saligang Batas at tayo ay tumalima dito sa pamamagitan ng pagtaguyod sa mga umiiral na batas at pagsunod sa tinatadhana ng nararapat na proseso. Sikapin nating palabasin ang sa pamamaraang sumusunod sa prinsipyong ang lahat ay dapat buong katotohananbigyan ng pagkakataong marinig bago pa ito husgahang nagkasala. Tayong lahat ay dapat na maging mahinahon at buong tapang na tuklasin ang katotohanan nang tumatalima sa mga umiiral na batas at Konstitusyon. Sa oras na hindi ito masunod, maaaring mawala ang ating kalayaan kung mananaig ang kawalan ng pagsunod sa batas at pagkakagulo.Simula’t simula pa ay sinabi ko na mayroong mga proseso na dapat sundin upang lumabas ang katotohanan at magkaroon ng katarungan sa loob ng ating sistema ng demokrasya. Hinding nguni’t ang katarungan ay hindi po ako kakampi sa mali dapat ngunit ang katarungan ay dapat dumaan sa proseso. Dapat nating mahalin ang ating Saligang Batas dahil ito ang mangangalaga sa ating mga karapatan at magtitiyak ng kapayapaan.
OVP MEDIA Ref : 05-081
gov.ph                                                                                   HOME | back-to-top  


©
Copyright 2005, Office of the Vice President (OVP) - Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.