star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

                                                                                                                         Refer to:  Ms. Dale Zapata

                                                                                                                         833-4507/833-2148/ 09178143322Statement of

Vice President Noli de Castro

11 June 2005, 12:00 Noon


I am closely monitoring the latest developments and I am deeply concerned with the way some of our politicians are taking advantage of the situation by urging the people to go to the streets.


I recognize that our Constitution guarantees "the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances." Ako naman po ay nakikiusap lang sa ilang pulitiko na huwag naman sanang gamitin ang taong-bayan upang isulong ang kanilang pansariling interes. Lubha na pong nahihirapan ang bayan. Huwag na nating dagdagan ang pahirap sa ating mga mamamayan.


Mayroong mga proseso sa ating Konstitusyon upang matugunan ang ating kasalukuyang sitwasyon. Bilang mga lider ng ating bansa, tayong lahat—maging nasa Administrasyon o Oposisyon—ay may sinumpaang tungkulin na ipatupad ang Konstitusyon at ang mga batas ng Pilipinas. Huwag tayong padalos-dalos. Ang nakataya ngayon ay hindi lamang pulitika, kundi ang kinabukasan ng bawat Pilipino.
Ref no. VPMEDIA 05-070

gov.ph                                                                                HOME | back-to-top     

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) - Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.