star Kabayan Noli De Castro OVP
Press Release
Speeches
Photo Gallery
Back to home page
V Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC)

V National Anti-Poverty Commission (NAPC)

V www.senate.gov.ph

V www.kabayannoli.comKabayan Forum
Speeches

                                                                                                                                           

                                                                                                               Refer to: Atty Macalintal
                                                                                                                                                    
833-4507/833-2148


VP NOLI:  Pope, a great man, a true inspiration
03 April  2005

 

Pope John Paul II's demise is taken with deepest sorrow and lamentation by the Filipino nation.  We have lost a great man, whose life was centered on prayer, evangelization and church ministry throughout the world.

 

Alam nating lahat na may espesyal na puwang ang sambayanang Pilipino sa puso ng Santo Papa. Ipinakita niya sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ang pagmamahal sa ating sarili, pamilya at kapwa.  Sa kanyang pagpanaw, huwag natin iwawaglit sa ating puso at isipan ang kanyang mahahalagang naituro sa ating lahat.  Let us forever instill in our hearts the Pope's teachings, sacrfices and service to God and let it be an example to everyone and an invitation to be united in compassion.

May the Holy Father's legacy lives on.

 

I now urge every Filipino faithful to pray for our beloved Pope's eternal rest. Let us all be assured that he is now home with our Great Creator. 

 

Sa ating mahal na Santo Papa, iyong pinagbuklod ang lahat ng Katoliko sa buong mundo na sundin ang Salita ng Diyos. Ang aming taos pusong pasasalamat sa lahat ng iyong paggabay at pagmamahal. Ikaw ang lagi naming inspirasyon sa pagsunod sa yapak ni Hesus.  Ang bawat Pilipino ay tunay na nagmamahal sa iyo.  Hinding-hindi ka po namin malilimutan, aming mahal na Santo Papa.

 

 
gov.ph                                                                                             HOME | back-to-top

© Copyright 2005 Office of the Vice President (OVP) OVP MISD Management Information Services Division (MISD). All rights reserved.